Pośrednictwo reasekuracyjne

Polskie Centrum Brokerskie świadczy usługi brokera reasekuracyjnego, dywersyfikując ryzyko po stronie ubezpieczycieli w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów.

Dla swoich partnerów poszukuje najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań dostępnych na światowych rynkach reasekuracyjnych.

Polskie Centrum Brokerskie jest zaufanym partnerem reasekuracyjnym dla najbardziej wymagających klientów, pośrednicząc w transferze ryzyka ubezpieczeniowego.

Jako broker reasekuracyjny Polskie Centrum Brokerskie:

  • przygotowuje kompleksową analizę ryzyka;
  • opracowuje założenia programu reasekuracji;
  • występuje na rynki reasekuracyjne w celu uzyskania oferty;
  • negocjuje warunki ochrony reasekuracyjnej;
  • analizuje zebrane oferty pod kątem zakresu i ceny;
  • pośredniczy w zawieraniu umów reasekuracji swoich partnerów;
  • uczestniczy w procesie obsługi umów reasekuracji.

Wyniki wyszukiwania