Kontakt

Polskie Centrum Brokerskie sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 25A,

01-224 Warszawa

tel. +48 22 587 51 16

NIP 701 052 37 08

REGON 363134038

Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł; KRS 0000589473, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki wyszukiwania