Doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe

Polskie Centrum Brokerskie oferuje doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe we wszystkich obszarach, koncentrując się na niezależnej analizie ryzyk ubezpieczeniowych, związanych ze specyfiką działalności klientów.

Wiedza i doświadczenie ekspertów w zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczeń sprawia, iż Polskie Centrum Brokerskie jest zaufanym partnerem ubezpieczeniowym dla najbardziej wymagających klientów.

Jako broker ubezpieczeniowy Polskie Centrum Brokerskie:

  • analizuje ryzyka ubezpieczeniowe związane z charakterem prowadzonej działalności klienta;
  • identyfikuje potrzeby ubezpieczeniowe w obszarze wszystkich rodzajów ubezpieczeń m.in. majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, finansowych, cybernetycznych, życiowych i zdrowotnych;
  • występuje na rynek ubezpieczeniowy w celu uzyskania kompleksowej i najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, spełniającej potrzeby klientów;
  • analizuje zebrane oferty pod kątem zakresu i ceny;
  • pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych;
  • wspiera klientów w procesie likwidacji szkód.

Wyniki wyszukiwania